Čo prinesie rok 2016 pre hypotekárny trh?

Čo prinesie rok 2016 pre hypotekárny trh? Ďalšie sprísňovanie podmienok, tvrdšie pravidlá vyplývajúce z novej legislatívy. Priaznivé prostredie, ktoré prialo hypotékam v uplynulých dvoch rokoch bude pokračovať i tento rok. V marci však nadobudne účinnosť nový zákon o úveroch ...

Pokračujte v čítaní

Ste pripravení na IBAN?

Čo je to IBAN? IBAN je skratkou pre International Bank Account Number, ide teda o medzinárodne štandardizovanú formu čísla účtu pre bankových klientov. Táto forma bola vytvorená pre zjednodušenie a automatizáciu cezhraničných finančných prevodov v rámci krajín Európskej únie, ...

Pokračujte v čítaní

Zákon o Environmentálnom fonde

Zákon č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde (aktuálne znenie zákona si môžete prečítať tu) upravuje podmienky získania dotácií na výstavbu súvisiacu so zlepšením životného prostredia. Zákon v aktuálnom a úplnom znení si môžete prečítať tu. Environmentálny fond je ...

Pokračujte v čítaní